MARINEN / KYSTARTILLERIET

MARINEN
091

LUEMERKER, OFFISERER, KVARTERMESTERE OG KADETTER

093

LUEMERKER, VINTERLUEMERKER OG BERETMERKER, KOKARDER

095

KRAGE OG ERMEMERKER, KADETTER, ASPIRANTER OG ELEVER

097

GRADTEGN PÅ ERMER OG SKULDERKLAFFER FOR      KVARTERMESTERE

099

GRADTEGN PÅ ERMER OG SKULDERKLAFFER FOR    KONSTABLER

101

GRADMERKER, KRONE, LEDENDE VERVEDE OG UTSKREVET LEDENDE MENIG

103

GRADMERKER FOR KONSTABLER, VERVEDE OG UTSKREVEN MENIGE. KNAPPER, FELLESEMBLEMER

104

MINIATYR DISTINKSJONER OFFISERER. VARIANTER GALONENE GÅR IKKE RUNDT HYLSEN

105/107/109

MINIATYR DISTINKSJONER , ALLE

106

MINIATYR DISTINKSJONER OFFISERER.  SORT PÅ MØRK GRØNN

108

DISTINKSJONER, OFFISERER, NORMAL STØRRELSE. FELTUTGAVE / ØRKENUTGAVE

111/113

GRADTEGN OFFISERER 1995

115

GRADTEGN. VINYL

117

VINGER

119

EMBLEMER, BRANSJEMERKER OG MERKER FOR SPESIALUTDANNIELSE

121

BRANSJEMERKER, SPESIALOFFISERER FØR 1940

123 125 127 129/131
133 135

BRANSJEMERKER FOR KVARTERMESTRE, KONSTABLER OG VERVEDE

137

TJENESTEFELTMERKER FOR BEORDREDE, UTSKREVNEKVARTERMESTRE OG UTSKREVNE MENIGE.

139

TJENESTEFELTMERKER FOR UTSKREVNE MENIGE

238

UOFFISIELLE MERKER

141

LUEBÅND FØR 1940

143

LUEBÅND ETTER 1940

145

LUEBÅND, VARIANTER FEIL OG IKKE GODKJENTE

KYSTARTILLERIET, KYSTVAKT, KYSTMELDETJENESTEN
147

LUEMERKER

149

EMBLEMER MERKER OG KNAPPER

151/153

MINIATYR DISTINKSJONER

152

MINIATYR DISTINKSJONER.  VARIANTER. GALONENE GÅR IKKE RUNDT HYLSEN

155

GRADMERKER VINYL

157

LUEBÅND K-ART

159

KYSTVAKT

161

KYSTMELDETJENESTEN