MINIATYR DISTINKSJONER , ALLE

OFFISERER
ADMIRAL VISEADMIRAL
MANGLER
KONTREADMIRAL KOMMANDØR I
1 BRED MED LØKKE

MANGLER

KOMMANDØR II TIL 1994 KOMMANDØR  II FRA 1994
3 VANLIGE + 1 MED LØKKE

MANGLER

KOMMANDØRKAPTEIN  TIL 1994 KOMMANDØRKAPTEIN FRA 1994
3 VANLIGE + 1 MED LØKKE

MANGLER

ORLOGSKAPTEIN KAPTEINLØYTNANT
LØYTNANT FENRIK
KVARTERMESTRER, KADETTER, KONSTABLER OG BEFALSELEVER
FLAGGKVARTERMESTER  
2 VANLIGE MANGLER  
KVARTERMESTER, VPL KVARTERMESTER, USB
KONSTABEL1 KLASSE KONSTABEL 2 KLASSE
KONSTABEL 3 KLASSE KADETT 2 KLASSE
KADETTASPIRANT OFFISERSASPIRANT
BEFALSELEV, BSMA  ( SISTE 6MNDR) BEFALSELEV, BSMA (FØRSTE 3MNDR)
MANGLER
VERVEDE, BEFALSELEVER, UTSKREVNE OG SIVILT ANSATTE
   
LEDENDE VERVET VERVET
MANGLER
BEFALSELEV, KNM H.H. USK-ELEV ETTER 6MNDR
MANGLER
USK-ELEV FØRSTE 6MNDR BEFALSELEV, KNM TORDENSKJOLD, GYMSKOLEN
MANGLER MANGLER
LEDENDE MENIG MENIG I SÆRKLASSE
MANGLER
MENIG BEFALSELEV
MANGLER
BÅTFØRER/BÅTMASKINIST,GAMME TYPEL BÅTFØRER/BÅTMASKINIST, NY TYPE
MANGLER