DISTINKSJONER, OFFISERER,

NORMAL STØRRELSE. FELTUTGAVE

ADMIRAL VISEADMIRAL
   
KONTREADMIRAL FLAGGKOMMANDØR
   
FLAGGKOMMANDØR KOMMANDØR
 
KOMMANDØRKAPTEIN ORLOGSKAPTEIN
 
KAPTEINLØYTNANT LØYTNANT
MANGLER HØGRE UTGAVE
FENRIK KVARTERMESTER
ØRKENUTGAVE
ADMIRAL VISEADMIRAL
   
KONTREADMIRAL FLAGGKOMMANDØR
   
FLAGGKOMMANDØR KOMMANDØR
   
KOMMANDØRKAPTEIN ORLOGSKAPTEIN
 
KAPTEINLØYTNANT LØYTNANT
   
FENRIK KVARTERMESTER