GRADTEGN. VINYL

HVIT PÅ GULL HVIT PÅ GUL
ADMIRAL ADMIRAL
MANGLER MANGLER
VISEADMIRAL VISEADMIRAL
MANGLER MANGLER
KONTREADMIRAL KONTREADMIRAL
MANGLER MANGLER
GULL PÅ SORT GUL PÅ SORT
KOMMANDØR I KOMMANDØR I
KOMMANDØR II KOMMANDØR II
MANGLER
KOMMANDØRKAPTEIN KOMMANDØRKAPTEIN
MANGLER
ORLOGSKAPTEIN ORLOGSKAPTEIN
MANGLER
KAPTEINLØYTNANT KAPTEINLØYTNANT
MANGLER MANGLER
LØYTNANT LØYTNANT
MANGLER
FENRIK FENRIK
MANGLER
KVARTERMESTER, VPL KVARTERMESTER, VPL
KVARTERMESTER, USK  
MANGLER
LEDENDE VERVET LEDENDE VERVET
MANGLER
KADETTASPIRANT/VERVET KADETTASPIRANT/VERVET
MANGLER
KADETT 2 KLASSE KADETT 2 KLASSE
MANGLER MANGLER
BEFALSELEV BEFALSELEV
MANGLER MANGLER
OFFISERSASPIRANT OFFISERSASPIRANT
MANGLER MANGLER
KONSTABEL1 KLASSE KONSTABEL1 KLASSE
MANGLER MANGLER
KONSTABEL2 KLASSE KONSTABEL2 KLASSE
MANGLER MANGLER
KONSTABEL3 KLASSE KONSTABEL3 KLASSE
MANGLER
BEFALSELEV LEDENDE MENIG TIL?
MANGLER
LEDENDE MENIG FRA ? MENIG I SÆRKLASSE
UTSKREVET MENIG