TJENESTEFELTMERKER FOR BEORDREDE, UTSKREVNE

KVARTERMESTRE OG UTSKREVNE MENIGE.

MERKENE ER FRA 1956 OG UTOVER,  BRUKT PÅ BLÅ JUMPERUNIFORM/SJØTRØYE

ARTILLERI BÅTSMANN SLANGE/HJELMDYKKER ELEKTRIKER FJERNSKRIVER/KRYPTOGRAF
     
KOKK LETTDYKKER MARINEJEGER MASKINMANN MINEDYKKER
     
MINESVEIPER/MINEMANN MUSIKER OPERASJONSMANN RADIOMANN RADIO-OPERATØR
     
RADIOTELEGRAFIST SANITETSMANN SERVOMANN SIGNALMANN ASDIC/SONARMANN
     
SPESIELL TJENESTE TELEMANN TORPEDO/MINE TORPEDOMANN VAKT VÅPENVERKER