BRANSJEMERKER FOR KVARTERMESTRE,

KONSTABLER OG VERVEDE

MERKENE ER  FRA 1956 OG UTOVER, BRUKT PÅ TJENESTEANTREKK III ELLER ARBEIDSUNIFORM. MERKENE VEVD I GULLTRÅD BENYTTES PÅ SAMME ANTREKK SOM DE MED BRODERTE  I GULLTRÅD

ARTILLERI BÅTSMANN ELEKTRO
INTENDANTUR MASKIN RADAR
RADIO SANITET SIGNAL
 
SERVO TORPEDOMEKANIKER ARTILLERIMEKANIKER
     
INTENDANTUR MARINEJEGER MASKIN