MINIATYR DISTINKSJONER

VARIANTER GALONENE GÅR IKKE RUNDT HYLSEN

KOMMANDØR I KOMMANDØR II  TIL 1994
1 BRED MED LØKKE 1 1/2 BRED+2 VANLIGE+ EN MED LØKKE
KOMMANDØR II FRA 1994 KOMMANDØRKAPTEIN TIL 1994
3 VANLIGE + EN MED LØKKE 3 VANLIGE + EN MED LØKKE
KOMMANDØRKAPTEIN FRA 1994 ORLOGSKAPTEIN
TO VANLIGE + EN SMAL + EN MED LØKKE TO VANLIGE + EN MED LØKKE
KAPTEINLØYTNANT LØYTNANT
EN VANLIG + EN SMAL + EN MED LØKKE EN VANLIG + EN MED LØKKE
FENRIK  
EN MED LØKKE  

MANGLER ALLE HER