MINIATYR DISTINKSJONER OFFISERER.

VARIANTER GALONENE GÅR IKKE RUNDT HYLSEN

KOMMANDØR I KOMMANDØR II TIL 1994
MANGLER MANGLER
KOMMANDØR  II FRA 1994 KOMMANDØRKAPTEIN  TIL 1994
MANGLER MANGLER
KOMMANDØRKAPTEIN FRA 1994 ORLOGSKAPTEIN
MANGLER MANGLER
KAPTEINLØYTNANT LØYTNANT
FENRIK  
MANGLER