GRADMERKER VINYL K.ART.

HVIT PÅ GULL HVIT PÅ GUL
ADMIRAL ADMIRAL
MANGLER MANGLER
VISEADMIRAL VISEADMIRAL
MANGLER MANGLER
KONTREADMIRAL KONTREADMIRAL
MANGLER MANGLER
GULL PÅ GRØNN GUL PÅ GRØNN
KOMMANDØR I KOMMANDØR I
MANGLER MANGLER
KOMMANDØR II KOMMANDØR II
MANGLER MANGLER
KOMMANDØRKAPTEIN KOMMANDØRKAPTEIN
ORLOGSKAPTEIN ORLOGSKAPTEIN
MANGLER
KAPTEINLØYTNANT KAPTEINLØYTNANT
LØYTNANT LØYTNANT
FENRIK FENRIK
MANGLER
KVARTERMESTER, VPL KVARTERMESTER, VPL
KVARTERMESTER, USK  
MANGLER MANGLER
LEDENDE VERVET LEDENDE VERVET
MANGLER MANGLER
KADETTASPIRANT/VERVET KADETTASPIRANT/VERVET
MANGLER
KADETT 2 KLASSE KADETT 2 KLASSE
MANGLER MANGLER
BEFALSELEV BEFALSELEV
MANGLER MANGLER
OFFISERSASPIRANT OFFISERSASPIRANT
MANGLER MANGLER
KONSTABEL1 KLASSE KONSTABEL1 KLASSE
MANGLER
KONSTABEL2 KLASSE KONSTABEL2 KLASSE
MANGLER
KONSTABEL3 KLASSE KONSTABEL3 KLASSE
MANGLER MANGLER
BEFALSELEV LEDENDE MENIG TIL?
MANGLER
LEDENDE MENIG FRA ? MENIG I SÆRKLASSE
MANGLER MANGLER
UTSKREVET MENIG  
MANGLER