LUEBÅND, VARIANTER FEIL OG IKKE GODKJENTE

SJØMILITÆRE KORPS
K.N.M. TORDENSKJOLD
K.N.M. TORDENSKJOLD
KGL NORSKE MARINE
K.N.M. HARALD HÅRFAGRE
K.N.M. HARALD HÅRFAGRE
K.N.M. BERGEN
K.N.M. BERGEN
K.N.M. ÆGER
K.N.M. UNDERVANNSBÅT
K.N.M. UNDERVANNSBÅT
K.N.M. MINELEGGER
K.N.M. MINESVEIPER
K.N.M. TORPEDOBÅT
K.N.M. TRONDHEIM
K.N.M. TRONDHEIM
K.N.M. STAVANGER
K.N.M. SLEIPNER
K.N.M. NORGE
21 MTB SKVADRON
22 MTB SKVADRON
24 MTB SKVADRON
26 MTB SKVADRON