MINIATYR DISTINKSJONER OFFISERER. 

SORT PÅ MØRK GRØNN

ADMIRAL VISEADMIRAL
MANGLER MANGLER
KONTREADMIRAL FLAGGKOMMANDØR
MANGLER MANGLER
FLAGGKOMMANDØR KOMMANDØR
MANGLER MANGLER
KOMMANDØRKAPTEIN ORLOGSKAPTEIN
MANGLER
KAPTEINLØYTNANT LØYTNANT
MANGLER
FENRIK KVARTERMESTER
MANGLER MANGLER