TJENESTEFELTMERKER FOR UTSKREVNE MENIGE

ARTILLERI BÅTSMANN SLANGE/HJELMDYKKER ELEKTRIKER
       
FJERNSKRIVER/KRYPTOGRAF KOKK LETTDYKKER MASKINMANN
   
MINESVEIPER/MINEMANN MINEDYKKER MUSIKER RADIOMANN
       
RADIO/OPERATØR RADIOTELEGRAFIST SANITETSMANN SIGNALMANN
       
ASDIC/SONARMANN TORPEDO/MINE TORPEDOMANN VÅPENVERKER