MINIATYR DISTINKSJONER

MINIATYRDISTINKSJONER. OFFISERER. KYSTARTILLERIET OG MARINENS FELTANTREKK
ADMIRAL VISEADMIRAL
KONTREADMIRAL KOMMANDØR I
2 STJERNER 1 BRED MED LØKKE
KOMMANDØR II  TIL 1994 KOMMANDØR II FRA 1994
1 1/2 BRED+2 VANLIGE+ EN MED LØKKE
KOMMANDØRKAPTEIN TIL 1994 KOMMANDØRKAPTEIN FRA 1994
ORLOGSKAPTEIN KAPTEINLØYTNANT
EN VANLIG + EN SMAL + EN MED LØKKE
LØYTNANT FENRIK
MINIATYRDISTINKSJONER. KVARTERMESTERE SKOLEELEVER, UTSKREVET BEFAL OG MENIGE. 

KYSTARTILLERIET OG MARINENS FELTANTREKK

FLAGGKVARTERMESTER KVARTERMESTER VLP
TO SMALE GALONER   (GULL FARGET)
BEFALSKOLEELEV BSKA. B-KLASSEN. FØR 1995 BEFALSKOLEELEV BSKA. B-KLASSEN. ETTER 1995
S  (GULL FARGET)
U/KVARTERMESTER U/KVARTERMESTER
EKSTRA SMAL GALON  (RØD) SMAL GALON  (RØD)
BEFALSKOLEELEV BSKA. C-KLASSEN U/ LEDENDE MENIG
ANKER OVER KRONE  (RØD)
MENIG I SÆRKLASSE U/MENIG
RØDT ANKER OVER STJERNE  (RØD)