LUEMERKER, VINTERLUEMERKER OG

BERETMERKER, KOKARDER

    KVARTERMESTER  SJØFORSVARETS MILITÆRPOLITI 1946-1947  KVARTERMESTER NYERE UTGAVE
     
UTSKREVET KADETT   UTSKREVET KADETT NYERE UTGAVE
     
OFFISER VINTERLUEMERKE KVARTERMESTER, YRKES VINTERLUEMERKE ELEV VED SKSK VINTERLUEMERKE 1962
     
KOKARDE METALL KOKARDE FILT KOKARDE OG KNAPP
     
OFFISER, BERET KVARTERMESTER, BERET MENIG BERET
     
OFFISER MINEDYKKER KVARTERMESTER MILITÆRPOLITI MENIG MARINEJEGER
     
  FELTLUEMERKE, OFFISERER