HÆREN.

123456789012345678901234567890123 123456789012345678901234567890123 123456789012345678901234567890123 123456789012345678901234567890123
013

LUESTOLPER, LUEMERKER, OFFISERER, GENERALER

015

LUESTOLPER, LUEMERKER SERSJANTER

017

LUEMERKER BERET

 
19-21

      AVDELINGSMERKER       1955 TIL 1983.

023-025-027-029

AVDELINGSMERKER ETTER  1983.

030

AVDELINGSMERKER TILKOMMER ETTER 1997 OFFISIELLE.

031-033

GRADTEGN 1943-1945 ,  1945-1954 OG 1950-1954/55

035

GRADTEGN 1955-1973/75

036

GRADTEGN>1975 GULL/SØLV PÅ KAKI

037

GRADTEGN 1973-1975

039

ÅRSSTRIPER FOR GRENADERER

041

GRADMERKER 1975-1983

043

GRADMERKER1975-1983 SELVKLEBENDE VINYL

044 045-047

GRADTEGN 1983  M/77-M/85

046

GRADTEGN 2003   ØRKENKAMUFLASJE

048

GRADTEGN SKINN JAKKE

049-051

GRADTEGN, FELTUNIFORM FRA 1983 TIL 2001

050-052

GRADTEGN, FELTUNIFORM, FRA 2001

053

VÅPENSTRIPER 1943-1983

061

FALLSKJERMVINGER

063

HÆRVINGER, BRANSJEMERKE FELTPREST

065

ELEVDISTINKSJONER, GRADMERKER ETC. FØR OG ETTER 1983.

067

VÅPENARTSMERKER, SKOLEMERKER, BRANSJEMERKER, FRA 1983

069

KRIGSSKOLEN LUEMERKER OG AVDELINGSMERKER

071

HMKG: LUEMERKER OG AVDELINGSMERKER

073

GRADTEGN HMKG TIL 1950/51

074

GRADTEGN KS OG HMKG. SKINN 2000

075

GRADTEGN HMKG

076 077

GRADTEGN FOR KRIGSSKOLEN OG HMKG. 1983

081

NASJONALITETSMERKER

083

TYSKLANDSBRIGADEN

085

AVDELINGSMERKER FRA WW2 SKOLE OG  KVALIFIKASJONSMERKER

086

GODKJENT SOLDAT     NYE TEGNINGER

088

BLODTYPEMERKER

235

UOFFISIELLE MERKER

209

UTENLANDSOPPDRAG   

I