ELEVDISTINKSJONER , GRADMERKER,

 ETC. FØR OG ETTER 1983.

MERKER FØR 1983
YRKESSKOLEELEV BEFALSSKOLEELEV SLANK TYPE     BEFALSSKOLEELEV        FET TYPE SERSJANTKURS
SØLV
     
GULL
     
FELTPOSTMERKET H/V MILITÆRMUSIKER
       
OFFISERSSTJERNE SØLV GENERALSSTJERNE BRODERT SØLV OFFISERSSTJERNE GULL
MERKER ETTER 1983
OFFISERSSTJERNE SØLV GENERALSSTJERNE SØLV OFFISERSSTJERNE GULL
SERSJANT KORPORAL VISEKORPORAL
SØLV
 
GULL
 
4-ÅRSSTRIPE 3-ÅRSSTRIPE 2-ÅRSSTRIPE 1-ÅRSSTRIPE
SØLV
       
GULL
       
SØLV GULL
KNAPP MED HÆRMOTIV. STOR KNAPP MED HÆRMOTIV. STOR
 
KNAPP MED HÆRMOTIV. LITEN KNAPP MED HÆRMOTIV. LITEN