ÅRSSTRIPER OG MERKER FOR GRENADERER

GRENADERMERKE 2 ÅR, YRKESSKOLE 4 ÅR, YRKESSKOLE
1 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN 2 ÅR 3 . HVIT PÅ OLIVEN 3 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN
4 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN 5 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN 6 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN
7 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN 8 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN 9 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN
MANGLER
1 ÅR . GUL PÅ OLIVEN 2 ÅR. GUL PÅ OLIVEN 3 ÅR. GUL PÅ OLIVEN
4 ÅR. GUL PÅ OLIVEN 5 ÅR. GUL PÅ OLIVEN 6 ÅR. GUL PÅ OLIVEN
7 ÅR. GUL PÅ OLIVEN 8 ÅR . GUL PÅ OLIVEN 9 ÅR. GUL PÅ OLIVEN
MANGLER
1 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN, BRODERT. 2 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN, BRODERT. 3 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN,  BRODERT.
4 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN,  BRODERT. 5 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN,  BRODERT. 6 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN,  BRODERT.
7 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN,  BRODERT. 8 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN,  BRODERT. 9 ÅR. HVIT PÅ OLIVEN,  BRODERT.