VÅPENARTSMERKER , SKOLEMERKER , BRANSJEMERKER  FRA 1983

VÅPENATMERKER
GENERALITETET INFANTERIET
KAVALERIET HÆRENS SAMBAND
VETRINÆRKORPSET HEIMEVERNET
INGENIØRVÅPENET ARTILLERIET
HÆRENS TRANSPORTKORPS HÆRENS INTENDANTUR
HÆRENS VÅPENTEKNISKE KORPS GRENADER
HÆRENS SANITET  
 
   
BRANSJEMERKER
PRESSE OG INFORMASJONS PERSONELL MILITÆRMUSIKERE
MILITÆRJURISTER FELTPOSTPERSONELL
FELTPRESTKORPSET PERSONELL I SPESIELL TJENESTE
YRKESSKOLE HÆRENS INGENIØRHØGSKOLE OG BEFALSSKOLER
UTSKREVET SERSJANTKURS LAGFØRERMERKET
ALLE MERKER I SØLV
KRIGSSKOLEN BEFALSSKOLENS ØVERSTE AVDELING
FELTPREST HM. KONGENS GARDE
MANGLER
MILITÆRMUSIKERE HMKG GRENADER HMKG
USK HMKG LAGFØRER HMKG
MANGLER MANGLER