GRADTEGN KS OG HMKG. SKINN 2000

 

OBERST OBERSTLØYTNANT MAJOR KAPTEIN
mangler mangler mangler mangler
LØYTNANT FENRIK SERSJANT KORPORAL
  mangler mangler mangler
  GRENADER BS-ELEV  
mangler mangler
UB-ELEV BS-KORPORAL UB-KORPORAL
mangler mangler mangler