KRIGSSKOLEN:  LUEMERKER OG AVDELINGSMERKER

SKILT GALLA ETTER 1983 PRØVE GULL ?

SKILT GALLA FØR 1983

 

12345678901234567890123456789

LUESTOLPE KEPI OFFISER LUESTOLPE KEPI KADETT FØR 1983 LUESTOLPE KEPI KADETT FØR 1983 LUESTOLPE KEPI KADETT FØR 1983

SØLV LØVEKNAPP

MANGLER

LØVEMERKE FØR 1983, UTEN FESTEANORDNINGER LØVEMERKE ETTER 1983, MED FESTEANORDNINGER
       

 

 

HELVEVD BRODERT, IKKE KROPPSKONTURER

MED KROPPSKONTURER

MED KROPPSKONTURER

MED KROPPSKONTURER