GRADMERKER 1975-1983  SELVKLEBENDE VINYL

GENERAL GENERALLØYTNANT GENERALMAJOR GENERALMAJOR (FØR1.12.1981)
MANGLER MANGLER MANGLER MANGLER
OBERST I OBERST II OBERSTLØYTNANT MAJOR
MANGLER MANGLER MANGLER
KAPTEIN KAPTEIN SORT PÅ OLIVEN LØYTNANT FENRIK
MANGLER
SERSJANT KORPORAL VISEKORPORAL  
 
UTSKREVET SERSJANTKURS

LYSGRÅ PÅ OLIVEN

UTSKREVET SERSJANTKURS

SORT PÅ OLIVEN

LAGFØRERMERKET BSØA.SKOLEMERKET
MANGLER MANGLER MANGLER MANGLER
BEFALSSKOLE YRKESSKOLE GRENADER USK-ELEV
MANGLER MANGLER MANGLER MANGLER
SERSJANT

PRØVE. HVIT PÅ GRØNN

     
     
KRIGSSKOLEN
TJENESTEGJØRENDE BEFAL

LYSGRÅ PÅ OLIVEN

TJENESTEGJØRENDE BEFAL

SORT PÅ OLIVEN

TJENESTEGJØRENDE BEFAL

FEIL. SPEILVENDT LØVE

 
MANGLER MANGLER  
KADETT,1ÅR

GROV, LYS GRÅ PÅ OLIVEN

KADETT,2ÅR

GROV, LYS GRÅ PÅ OLIVEN

KADETT,3ÅR

GROV, LYS GRÅ PÅ OLIVEN

 
MANGLER  
KADETT,1ÅR

LYS GRÅ PÅ OLIVEN

KADETT,2ÅR

LYS GRÅ PÅ OLIVEN

KADETT,3ÅR

LYS GRÅ PÅ OLIVEN

KADETT,4ÅR

LYS GRÅ PÅ OLIVEN

KADETT,1ÅR

SORT PÅ OLIVEN

KADETT,2ÅR

SORT PÅ OLIVEN

KADETT,3ÅR

SORT PÅ OLIVEN

KADETT,4ÅR

SORT PÅ OLIVEN

KADETT KVALIFISERINGSKURS

LYS GRÅ PÅ OLIVEN

KADETT KVALIFISERINGSKURS

SORT PÅ OLIVEN

KADETT KVALIFISERINGSKURS

SORT PÅ MØRK OLIVEN

 
MANGLER  
KADETTSERSJANT

SORT PÅ OLIVEN

KADETTFENRIK

PRØVE. GRAD ENDRET

   
MANGLER MANGLER