AVDELINGSMERKER ETTER 1997

 

CIMIC

INGENIØRVÅPENET LOGUKS  
   
SANITETSREGIMENTET-SANINSP SAMBANDSREGIMENTET
 
VÅPENSKOLEN FOR KAVALERIET  VSK
FSK-HJK
 
   
TRADOK - HÆRENS VÅPEN SKOLE

BLE 01.01.2010 OMDØPT TIL HVS - HÆRENS VÅPEN SKOLE

HKS HÆRENS KAMP SENTER - MANØVERSEKSJONEN HVS

HKS BLE DEDLAKT 01.01.2010 ETTER DETTE BRUKES MERKENE I MANØVERSEKSJONEN I HVS

2006 2011
FARGE UTGAVE SKOGS UTGAVE    
DIV. PRØVER
      

HÆRENS TAKTISKE TRENINGSSENTER  HTTS

 

KAMP ESKADRONEN (KEsk)

KRIGSSKOLEN
       
HÆRENS BEFALSSKOLE
  MANGLER SORT PÅ GRØNN  
FORSVARETS VINTER SKOLE
MANGLER

SØLV PÅ SORT

MANGLER

GRØNN PÅ SORT

FAGSJEF SAMBAND OG K2IS
MANGLER MANGLER MANGLER  
FAGSJEF INGENIØR.
MANGLER MANGLER
FAGSJEF ARTILLERI.
MANGLER
FAGSJEF ETTERETNING OG OPPKLARING.
MANGLER
 
 
FAGSJEF SANITET
MANGLER

Operasjonsstøtteavdelingen (OPS STØ):

Fra 01.05.2010 (MARKERT "KANT" BRODERT)
MANGLER FARGER

 

FRA 2010 UTEN MARKERT KANT, BRODERT
MANGLER FARGER                                        
2011 UTGAVE

 

MANGLER ØRKEN, BRODERT MANGLER ØRKEN, VEVD
2013 UTGAVE
MANGLER GRØNN, VEVD 

Hærstaben (HST)

HST 2011 F. OG G. ØRKEN 2012
MANGLER ØRKEN.

 

 

HST 2009 "BRODERTE MERKER"
MANGLER FARGER MANGLER GRØNN
1234567890123456789.......... 1234567890123456789 1234567890123456789 1234567890123456789
1234567890123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890123456789012
12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890i