GRADMERKER 1975-1983

GENERAL (FØR 1.12.1981) GENERALLØYTNANT (FØR 1.12.1981) GENERALMAJOR (FØR 1.12.1981)    
       
OBERST I OBERST II OBERSTLØYTNANT MAJOR  
 
KAPTEIN LØYTNANT FENRIK    
   
STABSSERSJANT (GUL.30MM) OVERSERSJANT (GUL.30MM) SERSJANT (GUL.30MM) KORPORAL (GUL.30MM) VISEKORPORAL (GUL.30MM)
 
STABSSERSJANT (GUL.33MM) OVERSERSJANT (GUL.33MM) SERSJANT (GUL.33MM) KORPORAL (GUL.33MM) VISEKORPORAL (GUL.33MM)
         
STABSSERSJANT (HVIT.30MM) OVERSERSJANT (HVIT.30MM) SERSJANT (HVIT.30MM) KORPORAL (HVIT.30MM) VISEKORPORAL (HVIT.30MM)
STABSSERSJANT (HVIT.33MM) OVERSERSJANT (HVIT.33MM) SERSJANT (HVIT.33MM) KORPORAL (HVIT.33MM) VISEKORPORAL (HVIT.33MM)