AVDELINGSMERKER

ETTER 1983

HÆRENS MERKE

M-023-00-01

DISTRIKTSKOMMANDO ØSTLANDET-DKØ

M-023-01-00

ØSTRE OSLOFJORD FORSVARSDISTRIKT 

M-023-02-00

1. BRIGADE

M-023-03-00

VESTRE OSLOFJORD FORSVARSDISTRIKT

M-023-04-00

3. BRIGADE

M-023-05-00

FIST-H STAB

M-023-05-01

TELEMARK BATALJON

M-023-06-00

AKERSHUS FORSVARSDISTRIKT

M-023-07-00

BRIGADEN I SØR-NORGE

M-023-08-00

ØSTOPPLAND FORSVARSDISTRIKT

M-023-09-00

5. BRIGADE

M-023-10-00

VESTOPPLAND FORSVARSDISTRIKT

M-023-11-00

6. BRIGADE

M-023-12-00

DISTRIKTSKOMMANDO SØRLANDET DKS

M-025-01-00

DISTRIKTSKOMMANDO SØR OG VESTLANDET DKSV

M-025-02-00

AGDER FORSVARSDISTRIKT

M-025-03-00

7. BRIGADE

M-025-04-00

ROGALAND FORSVARSDISTRIKT

M-025-05-00

8. BRIGADE

M-025-06-00

DISTRIKTSKOMMANDO VESTLANDET DKV

M-025-07-00

HORDALAND FORSVARSDISTRIKT

M-025-08-00

FJORDANE FORSVARSDISTRIKT

M-025-09-00

BRIGADE VEST

M-025-10-00

DISTRIKTSKOMMANDO TRØNDELAG DKT

M-027-01-00

MØRE FORSVARSDISTRIKT

M-027-02-00

SØR-TRØNDELAG FORSVARSDISTRIKT

M-027-03-00

12. BRIGADE

M-027-04-00

NORD-TRØNDELAG FORSVARSDISTRIKT

M-027-05-00

13. BRIGADE

M-027-06-00

DISTRIKTSKOMMANDO NORD-NORGE  DKN

M-027-07-00

SØR-HÅLOGALAND LANDFORSVAR

M-027-08-00

14. BRIGADE

M-027-09-00

DISTRIKTSKOMMANDO ØSTLANDET  VERKSTEDER OG LAGER.

M028-01-01

DISTRIKTSKOMMANDO SØR OG VESTLANDET. VERKSTEDER OG LAGER.

M-028-02-01

DISTRIKTSKOMMANDO TRØNDELAG. VERKSTEDER OG LAGER.

M-028-03-01

DISTRIKTSKOMMANDO NORD-NORGE.  VERKSTEDER OG LAGER.

M-028-04-01

NORD-HÅLOGALAND LANDFORSVAR NHLF

M-029-01-00

15. BRIGADE

M-029-02-00

TROMS LANDFORSVAR/ 6.DIV.-TLF/

M-029-03-00

6. DIVISJON ØYET ER TREKANTET M-029-03-01 6. DIVISJON SKOGSUTGAVE

M-029-03-02

6. DIVISJON VARIANT ORGINALUTGAVE RØD OVERLOCK

M-029-03-03

6. DIVISJON ØRKENUTGAVE

M-029-03-04.  ÅR 2007

6. DIVISJONSKOMMANDO

VEVD FRA 2008

M-029-03-05

6. DIVISJONSKOMMANDO

VEVD FRA 2008

M-029-03-06

BRIGADEN I N-NORGE BRIG N

M-029-04-00

 BRIGADE  NORD

VEVD FRA 2008

MANGLER
FINNMARK LANDFORSVAR , ALTA BATALJON, VARANGER BATALJON
     VEVD, REKTANGULÆRT       M-029-05-00 BRODERT REKTANGULÆRT     M-029-05-01 ORIGINALUTGAVE. KNALL GUL TRÅD  M-029-06-00 ORIGINALUTGAVE. BRUNGUL TRÅD M-029-06-01
 
GARNISONEN I PORSANGER. GP
    VEVD, REKTANGULÆRT         M-029-07-00 BRODERT REKTANGULÆRT M-029-07-01 ORIGINALUTGAVE  BRED KANT.    M-029-08-00 ORIGINALUTGAVE  TYNN KANT.    M-029-08-01
 
SKOGSUTGAVE, TYNN KANT

M-029-08-02

ØRKENUTGANE TYNN KANT

M-029-08-03

   
   
GARNISONEN I SØR VARANGER, GSV
VEVD, REKTANGULÆRT

M-029-09-00

BRODERT REKTANGULÆRT

M-029-09-01

ORIGINALUTGAVE KNALL. GUL TRÅD

M-029-10-00

ORIGINALUTGAVE.  BRUNGUL TRÅD

M-029-10-04

 
ORIGINALUTGAVE  TYNN KANT            M-029-10-01 SKOGSUTGAVE, TYNN KANT                  M-029-10-02 ØRKENUTGANE TYNN KANT                   M-029-10-03  
 
      HÆRENS JEGERSKOLE-HJS                  H-029-12-00 HÆRENS FORSYNINGSKOMMANDO   M-029-13-00 HÆRENS STABSSKOLE HSTS                M-029-14-00 HÆRENS FORVALTNINGSSKOLE HFSM-029-15-00
 
HÆRENS FORVALTNINGSSKOLE HFS  M-029-15-01 FORSVARETS ABC-SKOLE FABSC       M-029-16-00 BEFALSSKOLENS ØVERSTE AVDELING BSØA    M-029-17-00