GRADTEGN>1975  GULL/SØLV PÅ KAKI

GENERAL GENERALLØYTNANT GENERALMAJOR  
       
OBERST I. M/GULL OBERST II. M/GULL OBERSTLØYTNANT. M/GULL MAJOR. M/GULL
       
OBERST I. M/SØLV OBERST II. M/SØLV OBERSTLØYTNANT. M/SØLV MAJOR. M/SØLV
       
KAPTEIN. M/GULL LØYTNANT. M/GULL FENRIK. M/GULL  
       
KAPTEIN. M/SØLV LØYTNANT. M/SØLV FENRIK. M/SØLV  
     
       
       
       
       
012345678901234567 012345678901234567 012345678901234567 012345678901234567