LUFTFORSVARET

165

LUEEMBLEMER, SKYGGELUE

167

LUEEMBLEMER, BÅTLUE OG BERET

169

GRADTEGN PÅ ERMER     1941-1950/55

171

GRADTEGN PÅ ERMER FRA 1955

173

DISTINKSJONER, TJENESTE/ FELTUNIFORM 1976-1986/88

175

FELTDISTINSJONER, VINYL 1983-1988

177

ARMMERKE FOR LOTTER. GRENADERDISTINSJONER

179

GRADTEGN, SKOLEMERKER, ÅRSSTRIPER, KNAPPER

180

GRADTEGN PÅ  SORT/LYSE BLÅ

 

181/183

FELTDISTINSJONER FRA1986

182

FELTDISTINSJONER 2000

185

BRANSJEMERKER. FELTPREST. TEKNISK BEFAL

187

BRANSJEMERKER FOR TEKNISKE KORPORALER

189/193

VINGER/BRANSJEVINGER

190/194

VINGER/BRANSJEVINGER. REKTANGULÆRE

191

SPEIDER OG SKYTTERVINGER

195

BRANSJEMERKER. ØVRIG PERSONELL

196

BRANSJEMERKER. ØVRIG PERSONELL. REKTANGULÆR

197

VINGER OG BRANSJEMERKER. METALL

198

BOMULLVINGER

FRA 2006, 2013

199

SKOLEMERKER. AVDELINGSMERKER

201

NASJONALITETSMERKER. ARMEEMBLEMER

202

GODKJENT SOLDAT

245

FLYGENDE SKVADRONER

LUFTVINGER
251

FLYTYPER OG TIMER 

252

ØVELSER

247

LUFTFORSVARETS FLYSTASJONER

261

UTENLANDSAVDELINGER

249

LUFTVERN