Gradtegn på ermer.

1941-1950-1955

1234567890123456789 12345678901234567890 12345678901234567890
Vingsersjant 1941

Kanadisk opprinnelse

Vingsersjant 1950

Kanadisk opprinnelse

 

Vingsersjant

1950

     
Sersjant 1941

Kanadisk opprinnelse

Sersjant 1950

Kanadisk opprinnelse

 

Sersjant

1950

     
Korporal 1941

Kanadisk opprinnelse

Korporal 1950

Kanadisk opprinnelse

 

Korporal

1950

     
Ledende flysoldat 1941

 Kanadisk opprinnelse

Visekorporal 1950

Kanadisk opprinnelse

Visekorporal

1950