BRANSJEMERKER FOR

 TEKNISKE KORPORALER

  TELEGRAFIST

ENGELS MODELL TIL CA 1950

 
   
VÅPENTEKNIKER.  CA 50-55       RADIOTEKNIKER.  CA 50-55      FLYTEKNISK BRANSJE.  CA 50-55
MANGLER MANGLER MANGLER
SAMBAND/RADIOTEKNISK KORPORAL FRA 1/2 1955
SØLVTRÅD PÅ FILT LYSE BLÅ TRÅD PÅ FILT  HVIT BOMULL TRÅD  PÅ FILT
 
VEVD. LYSEBLÅ TRÅD PÅ MØRK BLÅ   VEVD. LYSEBLÅ TRÅD PÅ GRÅ-BLÅ
   
VÅPENTEKNISK KORPORAL FRA 1/2 1955
SØLVTRÅD PÅ FILT LYSE BLÅ TRÅD PÅ FILT  HVIT BOMULL TRÅD  PÅ FILT
   
VEVD. LYSEBLÅ TRÅD PÅ MØRK BLÅ   VEVD. LYSEBLÅ TRÅD PÅ GRÅ-BLÅ
   
FLYTEKNISK KORPORAL FRA 1/2 1955
SØLVTRÅD PÅ FILT LYSE BLÅ TRÅD PÅ FILT  HVIT BOMULL TRÅD  PÅ FILT
MANGLER
VEVD. LYSEBLÅ TRÅD PÅ MØRK BLÅ   VEVD. LYSEBLÅ TRÅD PÅ GRÅ-BLÅ