DISTINSJONER, TJENESTE/ FELTUNIFORM 1976-1986/88

 

GENERAL GENERALLØYTNANT GENERALMAJOR
mangler mangler
OBERST I OBERST II OBERSTLØYTNANT MAJOR
KAPTEIN LØYTNANT FENRIK
BRODERT SØLVTRÅD PÅ FILT
STABSSERSJANT VINGSERSJANT SERSJANT
VEVD ca33mm
SERSJANT KORPORAL VINGSOLDAT
mangler
VEVD ca 30mm
SERSJANT KORPORAL VINGSOLDAT
mangler
BRODERT BOMULLSTRÅD PÅ FILT
STABSSERSJANT VINGSESJANT SERSJANT KORPORAL VINGSOLDAT
mangler mangler
VEVD SILKE
STABSSERSJANT VINGSESJANT SERSJANT KORPORAL VINGSOLDAT