FELTDISTINSJONER, VINYL 1983-1988

GENERAL GENERALLØYTNANT GENERALMAJOR
mangler mangler mangler
OBERST I OBERST II OBERSTLØYTNANT MAJOR
mangler
KAPTEIN LØYTNANT FENRIK KADETT
mangler

FENRIK MED STREK OVER

SERSJANT BEFALSELEV UB-ELEV/KORPORAL KORPORAL
mangler

KORPORAL MED RØD STREK OVER.

VINGSOLDAT