NASJONALITETSMERKER. ARMEEMBLEMER

FV NÆRFORSVAR. 1 FV NÆRFORSVAR. 2 NORWAY. 3
     
NORWAY.  4 NORWAY. 5 NORWAY. 6
     
NORWAY. 7 NORWAY. 8 NORWAY. 9
     
NORWAY. 10 NORWAY. 11 NORGE. 12
     
NORWAY. 13 FLAGG 30X20. 14 FLAGG 34X24. 15
     
FLAGG 32X29.16 FLAGG 40X26. 17 FLAGG 35X26. 18
     
FLAGG 36X26. 19 FLAGG 31X31. 20 FLAGG 32X26. 21
     
FLAGG 35X25. 22 FLAGG 34X27. 23 FLAGG 36X25. 24
     
  25.NORWAY + 26. FLAGG 38X25  FN TJENESTE