BRANSJEMERKER. FELTPREST.

TEKNISK BEFAL

FELTPREST
SØLVTRÅD PÅ MØRK  BLÅ FILT   SILKETRÅD PÅ MØRK  BLÅ FILT  
mangler   mangler  
   M/1988

    BLANK SØLVTRÅD PÅ SORT FILT

M/1988  

    BLANK SØLV TRÅD PÅ SORT FILT. MINIATYR

M/1988

SILKETRÅD PÅ SORT FILT

 
mangler  
VÅPENTEKNISK SERSJANTBEFAL
SØLVTRÅD PÅ MØRK BLÅ FILT SØLVTRÅD PÅ SORT FILT SØLVTRÅD PÅ SORT FILT UTEN KANTBORD  HVIT TRÅD PÅ MØRK BLÅ FILT
mangler
LYSEBLÅ TRÅD PÅ MØRKE BLÅ FILT VEVD LYSEBLÅ PÅ SORT VEVD LYSEBLÅ PÅ GRÅ-BLÅ GROVERE BRODERING PÅ  SORT FILT
 
SAMBAND/RADARTEKNISK SERSJANTBEFAL
SØLVTRÅD PÅ MØRK BLÅ FILT SØLVTRÅD PÅ SORT FILT SØLVTRÅD PÅ SORT FILT UTEN KANTBORD  HVIT TRÅD PÅ MØRK SORT FILT
mangler mangler mangler mangler
LYSEBLÅ TRÅD PÅ MØRKE BLÅ FILT VEVD LYSEBLÅ PÅ SORT VEVD LYSEBLÅ PÅ GRÅ-BLÅ GROVERE BRODERING PÅ  SORT FILT
mangler
FLYTEKNISK SERSJANTBEFAL
SØLVTRÅD PÅ MØRK BLÅ FILT SØLVTRÅD PÅ SORT FILT SØLVTRÅD PÅ SORT FILT UTEN KANTBORD  HVIT TRÅD PÅ MØRK SORT FILT
mangler mangler mangler
LYSEBLÅ TRÅD PÅ MØRKE BLÅ FILT VEVD LYSEBLÅ PÅ SORT VEVD LYSEBLÅ PÅ GRÅ-BLÅ GROVERE BRODERING PÅ  SORT FILT
mangler mangler