LUEEMBLEMER,SKYGGELUE

OFFISERER  1941-52 FALK M/55 OFFISERER  1947-52
MANGLER MANGLER MANGLER
GENERAL FALK TIL DAGENS MERKER GENERAL, PRØVE
DYPRØD PULL I KRONE

MANGLER

OFFISERER OFFISERER OFFISERER
BLÅ PULL I KRONE

MANGLER

SERSJANTBEFAL SERSJANTBEFAL SERSJANTBEFAL
MANGLER MANGLER MANGLER
  SERSJANTBEFAL