Velkommen til Tor Willy Apeland`s heimeside

På disse sidene er det merker eg har i mi samling, har du merker liggende for salg eller bytting så ring 905 08 104 eller  mail  twa2074(at)gmail.com

Sidene er bygd opp etter sidetall i boka til Makilla.   

12345678

OPPDATERT: 02.02.2018  

3169Bilder på siden til nå

 

BYTTEMERKER

ØNSKELISTE

tor willy apeland, hæren, forsvaret, merker, patch, luftforsvaret, marinen, gradtegn, hv, vinger, heimevernet,330 skvadron, 331 skvadron, 332 skvadron, 333 skvadron, 334 skvadron, 335 skvadron, 336 skvadron, 337 skvadron, 338 skvadron, 339 skvadron, 717 skvadron, 718 skvadron, 719 skvadron, 720 skvadron, andøya flystasjon, BARDUFOSS flystasjon, BODØ flystasjon, EVENES flystasjon, FLESLAND flystasjon, GARDERMOEN flystasjon, KJELLER flystasjon, KJEVIK flystasjon, LAKSELV flystasjon, RYGGE flystasjon, SOLA flystasjon, SØRREISA flystasjon, TORP flystasjon, TROMSØ flystasjon, VÆRNES flystasjon, ØRLANDET flystasjon, Forsvarets overkommando FO , Forsvarskommando Sør-Norge - FKS, Forsvarskommando Nord-Norge - FKN, Fellesoperativt hovedkvarter - FOHK, AKERSHUS KOMMANDANTSKAP - AK, FELTPRESTKORPSET - FPK, FORSVARETS ABC-SKOLE - FABCS, Forsvarets rekrutterings- og mediatjeneste, Forsvarets hundeskole - FHS, Forsvarets kompetansesenter for int virksomhet - FOKIV, Forsvarets militærgeografiske tjeneste - FMGT, Forsvarets MP-skole FMPS, Forsvarets kompetansesenter for vognførerutdannelse - FKV, Forsvarets skole i etterretnings og sikkerhetstjeneste - FSES, Forsvarsmuseet - FMU, Forsvarets logistikkorganisasjon - FLO, Forsvarets logistikkskole, Forsvarets kompetansesenter logistikk , Generaladvokaten - GA, Militærmedisinsk utdannings og kompetansesenter - MUKS, FORSVARETS SANITETSSKOLE, Forsvarets sikkerhetsavdeling - FSA, Forsvarets Fellesoperative Sikkerhets Institutt - FOSI , Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer FK-KKIS, FORSVARETS SKOLESENTER AKERSHUS, VERNEPLIKTSVERKET, ALLIERT TRENINGSSENTER SØR, ALLIERT TRENINGSSENTER NORD, VÅPENATMERKER, GENERALITETET, INFANTERIET, KAVALERIET, HÆRENS SAMBAND, VETRINÆRKORPSET, HEIMEVERNET, INGENIØRVÅPENET, ARTILLERIET, HÆRENS TRANSPORTKORPS, HÆRENS INTENDANTUR, HÆRENS VÅPENTEKNISKE KORPS, GRENADER, HÆRENS SANITET, MILITÆRMUSIKERE, MILITÆRJURISTER, FELTPOSTPERSONELL, FELTPRESTKORPSET, HÆRENS INGENIØRHØGSKOLE OG BEFALSSKOLER, UTSKREVET SERSJANTKURS, LAGFØRERMERKET, lagfører, KRIGSSKOLEN, BEFALSSKOLENS ØVERSTE AVDELING, FELTPREST, HM. KONGENS GARDE, MILITÆRMUSIKERE HMKG, GRENADER HMKG, USK HMKG, LAGFØRER HMKG, GENERAL, GENERALLØYTNANT, GENERALMAJOR, BRIGADER, OBERST, OBERSTLØYTNANT, MAJOR, KAPTEIN, LØYTNANT, FENRIK, SERSJANT, BEFALSSKOLEELEV, UB- ELEV PRAKSISPERIODEN, UB. ELEV ELEVPERIODEN, GARNISONEN I SØR-VARANGER, GARNISONEN I SØR-VARANGER, JEGER BATALJONEN , PANSERBATALJONEN, KAVALERI ESK 1, STRIDSVOGN ESK 1, STRIDSVOGN ESK 2, STORM ESK 3, STORM ESK 4, STABS ESK/ESK 5, KAMPSTØTTE ESK 6, SVANVIK GRENSESTASJON, GJØKÅSEN GRENSESTASJON, ELVENES GRENSESTASJON, KORPFJELL GRENSESTASJON, SKOGFOSS GRENSESTASJON, ARTILLERI BATALJONEN, ETTERRETNINGS BATALJONEN, TEKNISK SENSOR ESKADRON, EK KOMPANIET, OPPKLARINGS ESK BRIG N, LUFTVERNS BATALJONEN, KAVALERI BATALJONEN, TELEMARK BATALJONEN, SØNNENFJELSKE DRAGONREGIMENT, SAMBANDS BATALJONEN, SANITETS BATALJONEN, MILITÆR POLITIET , INGENIØR BATALJONEN, CSS BATALJONEN, BN 2, 2 BATALJON, EOD, JOINT WARFARE CENTRE, ALLIED MOBILE FORCES, FALLSJERMVINGER, IR16, BEFALSSKOLEN FOR KAMPVÅPENET, HÆRENS TAKTISKE TRENINGSSENTER HTTS, LOGUKS, CIMIC, SAMBANDSREGIMENTET, SANITETSREGIMENTET SANINSP, VÅPENSKOLEN FOR KAVALERIET VSK, FSk HJK, LOG BN, HÆRENS KAMP SENTER HKS, FORSVARSDISTRIKT, BRIGADE, HÆRENS JEGERSKOLE, HÆRENS FORVALTNINGSSKOLE HFSM, HÆRENS FORVALTNINGSSKOLE, FORSVARETS ABC-SKOLE,