FELLESEMBLEMER.

Vernepliktig valgt tillitsmann.

     

Avdelings- og tjenestgjøringsmerker, felleskommandoer

Forsvarets overkommando FO

       
         
       
         
    FEIL: HVITE SVERD.

Forsvarskommando Sør-Norge - FKS

         

Forsvarskommando Nord-Norge - FKN

       
    LANDSDELSKOMMANDO N.N.    
       

Fellesoperativt hovedkvarter - FOHK

    liten utgave for utland. liten utgave for utland.  
 
 

Avdelingsmerker, fellesinstitusjoner

AKERSHUS KOMMANDANTSKAP - AK

MILITÆR IDRETT

FELTPRESTKORPSET - FPK

 
 
         

FORSVARETS ABC-SKOLE - FABCS

 
         

Forsvarets rekrutterings- og mediatjeneste

         

Forsvarets hundeskole - FHS

     
Nye utgaver for 2010:
         
         
         

Forsvarets kompetansesenter for int virksomhet - FOKIV

 

Forsvarets militærgeografiske tjeneste - FMGT

       

Forsvarets MP-skole FMPS

   

Forsvarets kompetansesenter for vognførerutdannelse - FKV

 
     
Forsvarets Transport Skole
         

Forsvarets skole i etterretnings og sikkerhetstjeneste - FSES

   
FSES  FRA 2008

 

Forsvarsmuseet - FMU

    2014 2014  
     
   
 
Luftfartsmuseet - Bodø

Forsvarets logistikkorganisasjon - FLO

 
      NY KRONE
     
 

65X65mm GUL TRÅD

65X65mm GUL TRÅD

40X40mm

40X40mm

GRØNNFARGE

=

ØNSKES

65X65mm GULL TRÅD 65X65mm GULL TRÅD 40X40mm GULL TRÅD 40X40mm GULL TRÅD  
         
Forsvarets logistikkskole
MANGLER

FARGER

 
Forsvarets kompetansesenter logistikk
MANGLER.   FARGER MANGLER.  ØRKEN

Generaladvokaten - GA

Nye utgaver for 2009:
 
       

Militærmedisinsk utdannings og kompetansesenter - MUKS

 
     
 
Nye utgaver for 2010:
     

Nye merker fra 1.august 2009:

   
         
 
Nye merker 2012 for Deployable Hospital:      
     
  FORSVARETS SANITETSSKOLE  
   
  FORSVARETS SANITETSSKOLE. FEIL PÅ MERKENE  
   

Forsvarets sikkerhetsavdeling - FSA

 
FEIL: RØD TUNGE/ RØDT SKJOLD

Forsvarets Fellesoperative Sikkerhets Institutt - FOSI

Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer FK-KKIS

  NY KRONE    
     
Nye utgaver for 2009:
FEIL: FOR MANGE STREKER I SKJOLDET.
         
FORSVARETS SKOLESENTER AKERSHUS
         
 FORSVARETS AMMUNISJON OG EOD SKOLE (NY KRONE)
   
Nye utgaver for 2009:
        Feilbrodering, bombe går i ett med flamme:

INI - Innovasjon Nettverkskapasiteter og Informasjonsinfrastruktur

FARGER SKOG ØRKEN   PRØVE/FEIL
     
         
         
         
         
VERNEPLIKTSVERKET
         
     
 ALLIERT TRENINGSSENTER SØR

MANGLER SKOGSUTGAVE.

   
 ALLIERT TRENINGSSENTER NORD
DISSE MERKENE ØNSKER EG Å KJØPE!!

DEI ER LAGA I FLEIRE UTGAVER.

 

  PRØVE

PRØVE

DIV MERKER
  FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Forsvarets Ingeniørhøgskole