CREST

 

LUFTFORSVARETS STABSSKOLE NOR ENGR SQD IRAQ BRIGADE 15 NORD-HÅLOGALAND LANDFORSVAR
335 SKV FO BRIGADEN I NORD-NORGE  
 
  FABCS   AGDER FORSVARSDISTRIKT
   
  ALLIED FORCES NORTHWESTERN EUROPE