HV

sjø-luft-land

SJØ HEIMEVERNET
OFF.MERKE BLÅ STEINER GRØNT KORS GRØNNE STEINER OG BLÅTT KORS
AVSNITT:XX
21 22 31 32
mangler mangler mangler
41 43    
mangler mangler    
OMRÅDE: XXX
111 121 122 131
mangler mangler mangler mangler
132 211 212 213
mangler mangler mangler
221 222 223 311
mangler mangler mangler mangler
312 313 321 322
mangler mangler mangler mangler
323 411 412 421
mangler .mangler mangler mangler
431 432 433 511
mangler mangler mangler mangler
512 513 514 521
mangler mangler mangler mangler
522 523 524 525
mangler mangler mangler mangler
SHV-AVSNITT: XX
21 22 31 32
mangler mangler mangler
41 43    
mangler mangler    
SHV-OMRÅDE: XXX
111 121 122 131
mangler mangler mangler
132 211 212 213
mangler mangler mangler
221 222 223 311
mangler mangler
312 313 321 322
mangler
323 411 412 421
mangler
431 432 433 511
mangler mangler mangler
512 513 514 521
mangler mangler mangler
522 523 524 525
mangler mangler mangler mangler
526      
mangler      
LVHV
LVHV FORNEBU VEVET BHV FORNEBU TRYKK PÅ SILKE LVHV MERKET  
   
LVHV FORNEBU LVHV KJEVIK LVHV FLESLAND LVHV BODØ

FORNEBU

LVHV-BATTERI A

FORNEBU

LVHV-BATTERI B

FORNEBU

LVHV-BATTERI C

FORNEBU

LVHV-BATTERI D

       
FORNEBU LVHV STABSBATTERI

RUNDT

FORNEBU REKRUTTBATTERI

OVERLOCK SORT PÅ OLIVEN

FORNEBU REKRUTTBATTERI

LASERKUTT SORT PÅ OLIVEN

FORNEBU REKRUTTBATTERI

FARGET

     
       
     
LANDHEIMEVERNET
       
       
       
 
BRUKT AV HV I  EU HOVEDKVARTERET I BANJA LUKA .HV BLADET NR4 2005 EU Force Bosnia
Banja Luca.
HV MANNSKAP.
   
   
       
       
       
HV MERKER FRA 2012
   
       
       
HV-01 Polar Bear VI HV-02 Derby
24 25
HV-03 Gunnerside HV-05 Grebe
28 30
HV-08 Osprey-Varg  HV-09 Bjørn West
34
HV-11 Archery HV-12 Rype
36 37 39
HV-14 Heron HV-16 Claymore
40 41
HV-17 Ida & Lyra HV UNGDOM
45
HV MP  
49    
      HV-01 HORTEN
BORINGSLAG      
     
HV INNSATS  FREM TIL 2012
  HV-08   HV-14
  HV-16 HV-09  
  HV-17 HV-01 HV-03
HV-12      
HV-02      
   
       
   
   
 
       
PRØVER TIL FØRSTE INNSATSMERKER
 
PRØVESERIE TIL DAGENS HV MERKER
 
 
       
HV-016 HV-016 HV-016 HV-016
HV SKOLEN DOMBÅS
    HV JEGER  
 
HV 08 OSPREY  JEGER TROPP  
 
STRESS MESTRINGS TEAM HV  
       
   
   
HV 08