TJENESTEGJØRINGSMERKER

HER MANGLER EG MANGE.

FIST-H VÅPENSKOLEN FOR KAVALERIET. MATT VÅPENSKOLEN FOR KAVALERIET. BLANK
LOGUKS SAMBANSINSPEKTØREN TRENINSPEKTØREN
HÆRENS TAKTISKE TRENINGSSENTER    
   
     
FORSVARETS OVERKOMMANDO-FO NÅ FORSVARSSTABEN. 40X69 FORSVARETS OVERKOMMANDO-FO NÅ FORSVARSSTABEN. 35X65           FORSVARSKOMMANDO             SØR-NORGE-FKS
AFNORTH 36X46 AFNORTH  38X48  
 
GENERALADVOKATEN FSES FELTPRESTKORPSET
FORSVARSMUSEET LUFTFORSVARETS FORSYNINGSKOMMANDO. GULL KRONE. LUFTFORSVARETS FORSYNINGSKOMMANDO. SØLV KRONE.
FORSVARETS ABC SKOLE FORSVARETS SANITET FK-KKIS
HÆRENS FORSYNINGSKOMMANDO FLO  
 
     
     
     
PRØVER FOR FK-KKIS, DIV FARGER