GCA CRC COC CRP

RADAR OG KONTROLLSTASJONAR

GCA - Ground Controlled Approach

Rygge - Ørland - Bodø

     

Loran C Navigasjonskjede

Merke fra 2011:

   
Luftforsvarets Stasjon, Måkerøy - Mågerø
   

ACU - Air Control Unit

Merkene innført ca 2008

Progsen
     
CRC Mågerø
   
Innført høsten 2008, merkene tildeles ved bestått eksamen for de forskjellige posisjonene
     
BATTLE MANEGMENT
  FIGHTER CONTROLLER  
REMOTE SENSOR CONTROLLER RAP PRODUCTION OFFICER LINK COORIDNATOR
2011
CRC Gråkallen
 
CRC Reitan
     
CRC Sørreisa
SENSOR NORD
     
 
   
2011
 
 
Luftforsvarets stasjon Hånningsvåg
   
     
Luftforsvarets stasjon Vardø
   
     
     
     
     
123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890