ETTERRETNINGS BATALJONEN

FRA HØSTEN 2011
MANGLER I ØRKEN.
2011 FEILPRODUKSJON
NYE VEVDE FRA 2008
FEIL FARGER.

BRODERTE FRAM TIL 2008
  FJERNOPPKLARINGS  ESK  
   
AFGANISTAN VARIANTER.
   
TEKNISK SENSOR ESKADRON
NYE MERKER MED RETTE FARGER
 
     
EEK-AVD/HSB
AVDELINGENS FØRSTE MERKE   AVDELINGENS ANDRE MERKE
AVDELINGEN VAR UNDER HÆRENS SAMBAND  
EK KOMPANIET ELDRE MERKER MED "EKKP" OVER  EDDERKOPPEN
  MANGLER

EKKP  DIV6  88-96

 
 

EKKP 1996 UTGAVE

 
MANGLER

EKKP 2003 SORT/HVIT

 
EK KOMPANIET. 2006
     
     
FJERNOPPKLARINFS ESK OPPKLESK BRIG N BRODERT VARIANT
 
OPPKL.ESK  BRIG N    
 
ASIC
   
STØTTE ESKADRONEN