PANSERBATALJONEN

     
PERM-MERKE FRA SENHØSTES 2013
   
Nye merker i silketrykk fra August 2011:
MERKER FRA DESEMBER 2010. SPEILVENDT
MERKER 2007
   
DEPLOYERING TIL GP 2014 PRØVEMERKER
     
     
 

Pansret Oppklaring

 
     
     
  KAVALERI ESK 1  
Opprettet høsten 2004 etter nedleggelse av Kav Bn
   
Nye merker 2008
Nye merker 2011
STRIDSVOGN ESK 1
   
     
     
STRIDSVOGN ESK 2
     
FRA 2007 HØSTEN 2010
Nye uoffisielle merker initiert av soldatene i Esk2 i 2015:
STORM ESK 3
NYE MERKER STORM ESK 3 I 2004
Prøvemerker april 2010 for Esk3
     
STORM ESK 4
  STORMESK 4/PBN

PLUS ULTRA

ØNSKES KJØPT

 
PRØVER FOR STORM ESK 4. 2005
NYE MERKER FOR STORM ESK 4. 2006
     
 
TREN ESK (NEDLAGT)
     
STABS ESK/ESK 5
     
 

2 merker for Intops bidrag i ISAF 7 / 2005, Forsyningstropp og Sanitetstropp

 

Panservern troppen og Pansret bombekaster troppen i Esk 5 (Nedlagt april 2005)

     
     
     
GAMLE ESK 6 (NEDLAGT)
   
KAMPSTØTTE ESK 6
   
NYE MERKER ESK 6. 2006
     
STABSMERKE